Zdravý spánek a melatonin

Kolikrát už jste slyšeli otázku: „Co je sladší než med?“ I když odpovědí bychom podle uvažování, životního názoru a zaměření každého člověka jistě nalezli více, tentokrát je správnou odpovědí spánek.

Zřejmě budete souhlasit, že není nic sladšího než se ráno probudit do slunného teplého dne po tvrdém a vydatném spánku. Hlavně pokud byl umocněn krásným barvitým a uvolňujícím snem. A je uměním spát a vyspat se tak, aby se člověk probudil do jakéhokoli dne – ať mrazivého či deštivého, zamračeného nebo větrného – a prohlásil: „To je krásné počasí! Jak já jsem se krásně vyspal!“ vsadím se, že mnozí z vás by v duchu prohlásili: „Takový člověk je prostě na zabití.“ A přesto takoví lidé existují.

Proč je vlastně spánek tak důležitý? Pro regeneraci mnohých orgánů totiž až tak nutný není.  Výměna starých buněk za nové či zbavování se nepotřebného (toxinů či zbytků metabolitů) probíhá i za bdělého stavu. Přesto se člověk bez spánku neobejde. A to hlavně kvůli regeneraci nervového systému, který je úzce spojen s psychickým světem. Stav naší psychiky je nerozlučně spjat s prožívanými a pociťovanými emocemi a zasahuje pak prostřednictvím hormonálního a autonomního nervového systému do řízení veliké řady procesů v organismu. Spánek nutně potřebujeme na urovnání zážitků, vzpomínek, nově naučených věcí a jejich zapojení do obsahu již stávající paměti.  Říká se, že ráno je moudřejší večera. Snad je to také proto, že spánek slouží pro obrácení dalšího listu v knize života, kde se začíná psát nový příběh. Ten je sice vytvořený na základě toho starého, ale je teprve připravený k prožití. S novými výchozími vzpomínkami, novým začátkem a nadějí.

Člověk si na dně své duše nese celou řadu emočních bloků či zranění, které mají svůj dopad na pohybový aparát, postavení těla a správné fungování vnitřních orgánů, žláz. Souvislost civilizačních chorob s psychickou výbavou a psychickými bloky pacienta je klasickou medicínou velmi opomíjené téma. Právě to, že psychosomatickou stránku nemoci odděluje od nemoci samotné, vnímám jako její obrovský nedostatek. Odstranění traumat je pak nepřímo odsunuto do možností medicíny alternativní.

Také Joalis se snaží nabídnout možnost řešení dávno zasunutých emočních bloků. Stěžejním preparátem je NoDegen, který tématům duše pomáhá na povrch a dává tak příležitost člověku je nově zpracovat a vyjádřit se k nim. Je přesně tím přípravkem, který nám pomůže přeseknout bludný kruh stále se opakujících příčin a následků, emocionálních smyček nebo vracejících se snových témat a obrazů.

K odblokování je také velice vhodný stav spánku. Tento „chirurg duše“, vnitřní lékař člověka v podvědomí, je schopen prostřednictvím jasného snového obrazu uzdravit stará traumata a nechtěné zážitky. Zařídí, aby se dále nevracely a neopakovaly, aby člověk mohl jít novou cestou a zažívat další dobrodružství. Na druhou stranu je třeba říci, že stav chtění, kdy člověk příliš usiluje a snaží se o odblokování vědomě, není tou nejlepší polohou mysli. K psychickému uzdravení dochází totiž nejvíce tehdy, když se člověk přestane snažit. Významným způsobem do snů zasahuje také detoxikace základních orgánů i zbavení se speciálních toxinů.

Člověk usíná proto, že mozek začne produkovat hormon melatonin. Ten se v malé míře začne vylučovat a uvolňovat již na sítnici oka. Vylučování melatoninu je totiž ve značné míře závislé na přítomnosti modré složky světla v prostoru. Jakmile se začne stmívat, modré složky ubývá a to je pokyn pro melatonin. Ze sítnice putuje signál prostřednictvím zrakových drah hlouběji do mozku aý do hormonální žlázy epifýzy neboli nadvěsku mozkového (česky šišinka). Epifýza je hlavní výrobnou a místem vylučování melatoninu. Jakmile je tohoto hormonu v těle dostatečné množství, člověk začne ztrácet vědomé myšlenky a usíná.

Ne náhodou byl šišince ve starých kulturách přisuzován mimořádný význam, byla označována jako sídlo duše. Jakmile dosáhne vyloučený hormon určité hladiny, člověk se dostane do situace, kdy v plné relaxaci téměř usíná. Odpojí se vědomé obrazy a spontánně se začínají odkudsi z hloubi duše vynořovat nečekané a neřízené obrazy. Tyto spontánní obrazy nevědomí, pokud jsou vědomě přijaty, mohou člověku posloužit jako účinné prostředky pro systematické očišťování vnitřního psychického prostoru.

Melatonin je také hormonem mládnutí. Je nejúčinnějším přírodním antioxidantem, který dokáže snadno prostupovat buněčnými membránami a neutralizovat volné radikály, neřízené ničitele tkání. Pokud se člověk dokáže zcela odevzdat spánku – „malé smrti“ – měl by se probudit po pořádné dávce nočního melatoninu odpočatý a omlazený.

Epifýza je však často ovlivňována celou řadou faktorů, které její činnost brzdí, tlumí a zpomalují. V první řadě je to žláza zatížená celou škálou toxinů, zvláště s přibývajícím věkem. Pokud je v samotné epifýze přítomné ložisko infekce, může mít tato skutečnost za následek dlouhodobou fatální nespavost. V praxi na tento problém používám přípravky MiHerb a EmoDren, většinou v po sobě jdoucích kúrách. U mnohých klientů je po odstranění ložiska z epifýzy zaznamenáno radikální zlepšení zdravotního stavu.

Dalším faktorem, který brání vylučování melatoninu v epifýze, je přítomnost tzv. mozkových písků. K jejich usazování dochází proto, že šišinka není, na rozdíl od jiných tkání mozku, chráněna hematoencefalitickou batiérou. Na detoxikaci od mozkových písků použijeme kombinaci přípravků EmoDren a Biosalz. Po jejich vybrání většina klientů uvádí výrazné zlepšení kvality spánku.

Dalším faktorem, který má vliv na vylučování melatoninu, je psychika. Člověk, který má starosti, neustále se mu něco honí hlavou a nedokáže přicházející myšlenky uklidnit a ukáznit, nedovolí epifýze vyloučit melatonin a jen tak neusne. Klientům s takovým problémem doporučuji těsně před spaním užít preparát VelienHerb, případně pokud trpí klient úzkostmi či stresem, ještě UrHerb.

Spánek zdaleka nereguluje pouze přítomnost či nepřítomnost denního světla. Spánkový cyklus je regulován také biologickými hodinami, jejichž centrum se nachází v hypofýze. Základním přípravkem k její detoxikaci je Hypotal.

Přeji všem zdravý, spokojený a vydatný spánek.