DENS - domácí lékař

25.05.2010 14:28

DENS – několik „PRO“ mluvící pro tuto metodu


Přístroje DENS jsou koncipovány pro využití v lékařském prostředí, pro terapeuty širokého spektra oborů, ale především pro domácí používání.


Při léčbě dlouhodobých nebo chronických onemocnění, ošetřování úrazů a řadě dalších zdravotních problémů, není v silách a možnostech odborného personálu důsledné a stálé působení na pacienta. Tabletky také nejsou všemocné, navíc při svém působení přináší řadu vedlejších negativních účinků. Domácí lékař, aparát DENAS, pracuje fyziologicky účinně, ale bez  negativních vedlejších účinků.


Sebeodbornější terapie, prováděná jednou za čas, nemá takový efekt, jako každodenní terapie, byť v jednodušším režimu. U drobných zdravotních potíží si můžeme vystačit s návodem, případně rozšířenou brožurou, která nás metodicky vede v řadě terapií. Vážnější zdravotní problémy a poruchy zdraví, které sami neumíme bezpečně zvládnout svépomocí, je nutné svěřit do odborné péče.


Densterapie je v některých případech napadána lékaři, kteří o ní nic nevědí, a nechápou, že již existují medicínské metodiky, které mají za cíl urychlit léčbu při současném snižování medikamentózní zátěže pacienta.


Densterapie je registrována jako plnohodnotná medicínská disciplína. Navíc princip, na kterém pracuje – neurostimulace, je technologie diagnostiky a léčby rychle se rozvíjející. Pokud někdo popírá účinnost Densterapie, v podstatě popírá existenci kardiostimulátoru, měření EKG, EEG a řadu dalších špičkových technologií, pracujících s neuroimpulzem.


Densterapie je nová generace technologie léčby prostřednictvím neuroimpulzu. Jelikož aparát DENAS komunikuje s individuální informací našeho neuroimpulzu, dosahuje léčba Densterapií vyšší efektivity léčby než ostatní elektrostimulační přístroje, které pouze vysílají statický signál.

Vyhledávání

Kontakt

BARTOŠOVÁ Jitka Pacetluky 87
768 43 Kostelec u Holešova
+420 776 070 840 IČ: 46192026