Historie DENS

25.05.2010 14:41

DENS - NOVÝ ROZMĚR MEDICÍNY


Densterapie v únoru 2010 má za sebou dvanácté výročí praktického používání. Používá se ve třiceti devíti státech, na všech kontinentech. V Rusku a Německu se přednáší na lékařských fakultách, již vzniká a do dvou let bude otevřena první lékařská fakulta Densterapie. Registraci pro medicínské využití Densterapie získala pro EU, USA, Izrael, Austrálii a v řadu pobaltských států.

Historie Densterapie sahá až k počátečním výzkumům v oblasti kosmonautiky v Rusku i USA. Jelikož v beztížném stavu alopatické léky a preparáty mění své vlastnosti a účinky, nelze je v tomto prostředí používat. Následky extrémní zátěže organismu v kosmu, zvláště u dlouhodobých letů, nelze tabletkami řešit. Proto se hledaly možnosti, jak účinně a bez neodhadnutelných vedlejších účinků ovlivňovat lidský organismus jak v léčebném režimu, tak k prevenci.

Po několika desetiletích, kdy se Densterapie vyvíjela a využívala v kosmonautice a ve vojenském sektoru, se od roku 1999 prováděl civilní klinický výzkum hodnocení účinnosti a bezpečnosti. Probíhal na více než 200 nezávislých léčebných a vědeckovýzkumných zařízeních Ministerstva zdravotnictví Ruské federace a Ruské akademie lékařských věd.

Metodika Densterapie vychází z výzkumů německého vědce, MUDr. Volla, který v polovině minulého století zkoumal frekvence jednotlivých buněk.
K další důležité součásti Densterapie – reflexologie, byly položeny základy asi před pěti tisíci lety. Jde o tisíciletími prověřenou metodiku. Dlouhodobé používání v současné době její platnost jen potvrzuje. DiaDENS využívá  v metodice terapií především nejstarší a nejrozšířenější systém Su-joc.

Schvalování metody DENS proběhlo v Institutu reflexní terapie a na poliklinice Federálního vědeckého klinického a experimentálního centra tradičních diagnostických a léčebných metod Ministerstva zdravotnictví Ruské federace (MZ RF), v Ruském vědeckém centru rehabilitační medicíny a balneologie MZ RF, Státním federálním vědeckém zařízení MZ RF Uralský vědeckovýzkumný ústav traumatologie a ortopedie, Poliklinice č. 20 Centrálního administrativního okruhu města Moskva, na katedře reflexní a manuální terapie Moskevské státní lékařské a stomatologické univerzity a na katedrách Uralské státní lékařské akademie.

4. března 2005 byla metodika léčby Densterapií registrována jako nová metoda reflexní elektroterapie na MZ Ruské federace. V současné době Densterapii oficiálně používají na stovkách klinik v celém Rusku a v řadě dalších států. MZ Ruska zařadilo Densterapii do národního programu zdraví, a podílí se oficielně na uvádění této metodiky do každodenní lékařské praxe.

V Česku je historie používání Densterapie zatím v začátcích. Je ale již registrováno více než 2000 uživatelů z řad lékařů, léčitelů, terapeutů i domácích uživatelů.
 

Vyhledávání

Kontakt

BARTOŠOVÁ Jitka Pacetluky 87
768 43 Kostelec u Holešova
+420 776 070 840 IČ: 46192026