JAK SE DĚLÁ VĚDA

15.12.2010 09:30

Existuje mnoho knih popisující zastíranou skutečnost o současné společnosti, vědě i zdravotnictví. Příkladem z oblasti  zdravotnictví může být známá a dost šokující kniha Lynne McTaggartové: Co vám lékaři neřeknou. Je to první u nás vydaná kniha této autorky. Dnes už jde o mnohasvazkové dílo, které tato novinářka spolu se spolupracovníky i z řad známých vědců a lékařů vydala. Podle mých informací se jí ještě nikdo nepokusil oficiálně žalovat pro šíření nepravd.

Není mým záměrem opisovat články nebo celé knihy jiných autorů. Trávit zbytečně čas tím, co už bylo uděláno.

Protože jsem také sám, před léty u vlastního onemocnění rakovinou a pak u mých klientů, došel k podobným závěrům a zkušenostem, sympatizuji i s GERMÁNSKOU NOVOU MEDICÍNOU DR. HAMERA. I přes její, národovectvím zavánějícím název. Nevěřím že tento název je dílem moudrého muže, přičítám ho spíš jeho žákům a stoupencům. To že sympatizuji ovšem neznamená, že se vším plně souhlasím.

Dr. Ryke Geerd Hamer znovuobjevil přírodní zákonitosti průběhu všech onemocnění. Bylo to před 25 lety, kdy sám, jakožto šéf-lékař onkologické kliniky v Bavorsku, onemocněl rakovinou. Napadly ho jisté souvislosti, na jejichž základě se následovně sám uzdravil. Zkoumal pak u svých pacientů, jestli to u nich je také tak, a bylo.

Když zveřejnil svou vědeckou práci o pravém původu a léčení rakoviny, kdy je při použití jeho metody úmrtnost na rakovinu maximálně 5%, byl z kliniky vyhozen. Po mnoha útocích za strany veřejných sdělovacích prostředků, lobystů farmaceutického průmyslu a dalších, žije nyní ve Španělsku.

 

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY Dr. Hamera (jen zhruba):

Každé onemocnění je dvoufázové a je vždy vyvoláno nějakým konfliktem či šokem. Emočním, psychickým či mentálním poškozením.

Konflikt nebo šok může být pro dotyčnou osobu ztráta dítěte, partnera, rodičů, práce či domova. Jiným druhem konfliktu může být, když nemůžeme něco skousnout, něco strávit, když jsme utrpěli ztrátu sebeúcty nebo zažili narušení vlastního prostoru a podobně.

První fázi onemocnění nazýváme konflikt-aktivní : člověk na tu událost či konflikt stále myslí, nemůže kvůli tomu usnout, má studené končetiny. Tato fáze se nazývá též sympatikotonní, nebot je aktivována ta část nervového systému, která se odborně nazývá sympatikus. Tato část je aktivní v akci, v ohrožení, při stresu.

Druhá fáze onemocnění se nazývá léčebnou nebo také post-konfliktní , tedy po ukončení konfliktu. Vyznačuje se únavou, zvýšením teploty, bolestmi hlavy, zánětlivými procesy. To, co se v těle během konfliktní fáze pokazilo, se v této léčebné fázi opravuje.

 

Nabízím vám zde k nahlédnutí ve formátu PDF dost šokující brožurku vydanou nakladatelstvím PAPRSKY, které se zabývá touto novou medicínou. Tato brožura, a mnoho jiných, neméně zajímavých, je k dostání na www.paprsky1.de

Doporučuji si tuto brožůrku přečíst až do konce! To, že nechcete vidět střípek skutečnosti, vás před skutečností naochrání!

Věta v závěru brožurky "Vítejte v Krásném novém světě biorobotů!" není zas tak od věci jak by se mohlo zdát.

 

Když se mi křivolakými cestami, nebyl jsem v té době ještě ve stavu vnímat přímo, dostalo před lety dost obšírného vzkazu od, v té době už zesnulé, známé brněnské jasnovidky, vědmy a léčitelky, obsahoval také, jak je šťastná, že odsud odešla včas a nemusí zažít to, co nás všechny (tedy i mě) čeká. Nikdy jsem jí předtím nepotkal, neviděl, ani neznal. Dodnes ani pořádně nevím proč mě našla, jen tuším. Kdyby ve vzkazu nebylo přesvědčivých a jednoznačných indicií, nebral bych ho asi vážně.

Později mi bylo dáno to, co by mohlo přijít, vidět v obrazech a pocitech. A mnohem více. A porovnal si podobné vize jiných, mě podobných. Závidím ji, že mohla odejít včas. Ještě pořád moc nevěřím, že bychom to mohli, při současném stavu nevědomí většiny lidí, vůbec změnit a odvrátit.

Asi si teď říkáte "nesmysl, blábol, výmysl, něco takového, co popisuje, neexistuje!". Je to jen vaše věc a omyl. Věřil jsem v něj a hlásal před mnoha léty také.  A tyto lidi měl za bandu cvoků.

 

Beatrix Ullrich a spol.:  Jak se dělá pandemie

Podvody ve vědě a v politice. Proč neexistují důkazy virů. Přídavné látky. Nano-částice.

Jak_se_dělá_pandemie.pdf (3 MB)

Diskusní téma: JAK SE DĚLÁ VĚDA

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

BARTOŠOVÁ Jitka Pacetluky 87
768 43 Kostelec u Holešova
+420 776 070 840 IČ: 46192026