NĚCO Z LETÁKŮ PORADNY - 1

12.12.2010 20:29

Z letáků v čekárně naší poradny:

 

PROSÍM ČTĚTĚ! PŘEDEJDEME NEDOROZUMĚNÍM

 

Vážení návštěvníci poradny NOLI,

 

Vaše neštěstí, potíže a nemoci vám v nevědomí skutečných následků, mnohdy i v dobrém úmyslu, ale omylu, že jde o správnou věc, přivodili vaši rodiče, vychovávatelé, učitelé, kněží, politici, kamarádi, všelijací vůdci, autority, velcí organizátoři, i mnozí lékaři a vědci, kteří vás naučili a mnohdy i donutili špatně myslet a špatně žít.

Špatný systém, k tomu aby se udržel u moci, potřebuje špatné lidi. Musí si k tomu lidi vychovat a zkazit je. K nástrojům takového systému patří i špatný způsob výchovy, vzdělávání, přístupů a hodnot. Který je už po tisíciletí, jako ničivá pandemie, předáván z jedné generace na druhou.

Aby mohla nemoc do těla a jeho organismu vstoupit, někdo jí musí napřed otevřít dveře a oslabit vaši obranu. Vy sami jste s tím vědomě nezačali.

Na tento svět přicházíme nevinní, neposkvrnění, plně připraveni pobyt zde úspěšně zvládnout, až na výjimky naprosto zdraví, šťastní s obrovskou chutí žít svůj - jen svůj vlastní život. S programem k životu ve zdraví v trvání přes 140 let. Za pár let po narození to vše někam zmizí. Včetně vašeho vlastního života a žijete nějaký cizí, podle někoho. Proč asi?

Jako malé dítě byste vzali pivo, bůček, hamburger, slivovici a podobné lahůdky do úst možná ze zvědavosti. Ale vzápětí je instinktivně vyplivli jako něco odporného a jedovatého. Tak proč to po pár letech konzumujete jako o závod? Jako něco dobrého a dokonce prospěšného. Kdo vás takovou hloupost naučil a přesvědčil vás v ní pokračovat? A stejně tak je tomu s pohledem na svět, s názory, vztahy a skoro všemi současnými lidskými činnostmi.

Vše, s čím se v současné společnosti setkáte, je doslova obrácené vzhůru nohama. Naopak než jak to má být. Nejen pravidla, zákony, přístupy a vše, s čím se setkáváte, ale i význam slov. Nerozumíme pak světu, nerozumíme si navzájem, nerozumíme ani sami sobě.

Když zapadá sluníčko, malé dítě říká, že sluníčko šlo spát. Nemá jinou praktickou zkušenost, než že když zapadne slunce, ono jde také spát a jeho úsudek je tedy velmi zdravě a přirozeně logický. Jeho mysl ještě není zkažená touto lidskou společností. To vy mu začnete tvrdit, že slunce zapadá, protože Země je kulatá a otáčí se kolem své osy. Z pohledu přirozené logiky mu ale nehorázně lžete!


Vy jste se přece nikdy, na vlastní oči nepřesvědčili, že tomu tak opravdu je !!!

A za to, že se dítě vzepře, nechce lhát a myslet stejně, ho vy, učitelé i společnost trestáte!

 

Že je to logické z nepřímých důkazů a pozorování?! Ale vždyť vámi používaný způsob logiky, uvažování i používané argumenty jsou jen naučené, převzaté od špatného systému. Jejich platnost jste si sami nikdy neověřili, ani jste se nepozastavili, jen jim věříte a lehkovážně používáte. Smějete se často věřícím v Boha a přitom sami stejným způsoben věříte jen v něco jiného. Bez pochybností a vlastního poznání skutečnosti. Tak proč dítěti tvrdíte, že to tak, jak mu tvrdíte, opravdu je?

Navíc současné způsoby logického uvažování, argumentace a vědění jsou postaveny na tradici evropské, řecké, Aristotelovské a Euklidovské logiky. Jak už před tisíciletími dávní osvícenci a myslitelé uváděli a nejmodernější objevy zcela nového typu vědy, konkrétně kvantové fyziky i potvrzují, tento způsob logiky, uvažování a argumentace je přinejmenším velmi měkký v kolenou.

S tím nic nenaděláte! Neodpovídají-li vaše představy skutečnosti, budete muset změnit vaše představy. Skutečnost nelze. Nedonutíte základní stavební kameny našeho vesmíru, podstatu všeho, aby se chovaly podle našich pravidel, představ a snů. A když, tak se po čase tato naše podstata sesype a my s ní. O což se vehementně a slepě snažíme zvlášť v závěru posledních třech století, po nástupu materialistického vidění světa.

 

Nepřicházíte k nám na konzultaci jako někam do antikvariátu nebo muzea starověkých metod a rekvizit. Naopak se zde setkáte s částí naší nové budoucnosti, vycházející z prastarých poznatků o skutečné podstatě světa a člověka. Kdy ještě lidé byli spjati s přírodou svou přirozenou podstatou a schopní vnímat na vyšší úrovni.

 

ZÁZRAČNÉ PŘÍSTROJE A TECHNIKA
Nečekejte zde super diagnostické a terapeutické přístroje. Některé ověřené používáme, ale čím dále a výše jdeme, tím méně je nutně potřebujeme. Kdysi jsem od kohosi moudrého slyšel, že přístroje používáme jako protézy tehdy, když ztratíme své přirozené schopnosti vyššího vnímání. Měl pravdu, i když se mi to někdy těžko přiznává. Jsem pořád ještě fanda do chytré, účelné a bezpečné techniky. A dobře vymyšlený nástroj není nikdy k zahození! Pomůže, ale vše za nás neudělá, ani nemůže.

Dřinu strojům (počítačům) je sice pěkná idea, ale nesmí odstranit rozhodující přínos lidské schopnosti intuice a citu. Každý člověk je jedinečný originál, každý myslí, cítí i uvnitř funguje jinak, po svém. Nelze k němu, jeho životu a zdraví přistupovat univerzálními, velkosériovými přístupy, metodami a prostředky. Uzdravovat lidi je výsostné umění, které vyžaduje především dosáhnout specifická nadání a vlastnosti a až pak znalosti rutinních postupů a technologií.

Je obrovský rozdíl mezi sochou vytvořenou opravdovým umělcem a sádrovým nebo betonovým odlitkem vytvořeným rutinérem. I když jde třeba o kopii mistrovského díla, je k takovému konání potřeba pouze znalostí příslušných technologií a postupů. A na výsledku je to velmi poznat. Nemá duši ani ducha, nebyla do něj vložena ta pravá, lidská energie, cit a um, nedýchne na vás, neosloví vás. Jenom se podobá.

Uzdravování je opravdové sochařině v lecčems podobné. Sochař, když opracovává kámen, tak už má většinu nejnáročnější a rozhodující práce za sebou. I kámen má totiž svůj vlastní přirozený vnitřní život, svá směřování a cíle, minulost, i když velmi odlišné od těch našich. Sochař o jejich existenci musí vědět a být schopen je rozpoznat, musí předem poznat co v sobě kámen skrývá a co může vyjádřit. Čím lze propojit svět lidí a svět kamene, aby dílo plně vyjádřilo i něco lidského. Jinak může kámen puknout nebo dílo vypadat zmrzačeně, nepříjemně a nepovedeně. Sochař musí být schopen ještě před započetím formování kamene, kdy jde o kus skály, rozpoznat co skála uvnitř skrývá, nesmí jít proti ní a vnucovat jí své představy. To se nelze naučit z učebnic. Je to dlouhá a dost úmorná práce s hledáním, poznáváním, tápáním a ověřováním.

Nemůžete vzít nějakou sebedokonalejší kopírovací, diamantovou nebo laserovou frézku, a očekávat živoucí, zdařené dílo s lidským výrazem. Dostanete zmrzačený, nešťastný, polomrtvý výsledek. Nevdechnete život, ale jen formu. Jinak ani dílo stvořené bez citu, ohledů, pochopení a intuice nemůže dopadnout. Můžete takto rychle a účinně kamenů zmrzačit desítky denně, ale budou se pouze podobat opravdovému dílu, nebudou jím.

Samozřejmě že dobrá sbíječka, diamantová pila a různé nástroje velmi sochaři pomohou. Když je umí správně a citlivě používat. Ale poznat co kámen skrývá, co s ním může a má dělat, za něj žádný nástroj ani sebelepší technika nerozhodne. Sbíječkou a pilou může provést hrubou práci, ale závěrečné, jemné tvarování, hlazení linií zůstane vždy na jeho rukou a citu.

Nemůže používat různá agresivní chemická činidla, výbušniny, záření, protože nemůže zamezit jejich šíření, nasycení i dovnitř kamene, odkud je pak nemůže zcela odstranit. A ty pak dál leptají, rozkládají a ničí podstatu kamene i hotové dílo.

 

NOVÍ LIDÉ, NOVÉ VĚDĚNÍ A POZNÁNÍ
Slovo věda znamená o něčem vědět. Vědět ale ještě vůbec neznamená znát, pochopit, natož s tím i umět zodpovědně zacházet. Rozdíl mezi poznáním (moudrostí), věděním (naučeností) a pouhou informovaností (sdělením) je propastný. Kvalitu jednotlivých přístupů si sami můžeme uvědomit. Tvrdit, že základem moderní společnosti má být informace, je děsivý rozsudek dalšího poklesu kvality poznání i života. Vítězství kvantity a spletitosti vedoucí k zmatení nad kvalitou, pochopením a poznáním.

Nová věda a její pohled na svět se po třech tisíciletích opět stává zdravější. Je spíše opěvováním zázraku života, uvědomováním si našich omezených možností jeho pochopení. Není jen strohým popisem klasickou matematikou nebo fyzikou. Vytvářením falešných obrazů podle našich představ, snů a vykonstruovaných pravidel. Protože takovým způsobem nemůžeme a není v našich možnostech skutečnost vůbec vidět, natož pochopit.

Nový pohled na svět je teké uznáním toho, že stejně jako slepice, automobil nebo raketa, tak ani člověk nemůže nikdy pochopit plně, do detailu, každého atomu a myšlenky ani sám sebe, natož vyšší systémy. Na to by musel mít podstatně vyšší rozumovou, paměťovou i smyslovou kapacitu a vybavení. Musel být minimálně o řád, o úroveň vyšším systémem, vyšší bytostí než sám je. A stejně by zase stál před stejným problémem při takovém způsobu zkoumání sebe sama ve vyšší úrovni.

Nový člověk je pozorovatelem událostí a dějů, který se je snaží chápat aspoň v jejich souvislostech. To v jeho možnostech je. Pochopit stavbu činitelů, základních kamenů, ne. Může nanejvýš pochopit záměr. Přestává si konečně hrát na stvořitele, Pánaboha, střed vesmíru a děda Vševěda. Přestává se snažit měnit svět a ostatní lidi k obrazu svých vlastních představ a přání. Udělal to potřebné a prospěšné - změnil svůj pohled na svět a na sebe sama. Odchází od nekonečného drobení na menší a menší kousky, nimrání se v detailech při ztrátě chápání celku, vměšování se do dějů, kterým nemůže porozumět ani je obsáhnout. Nebojuje s přírodou, ale smiřuje se a přichází, vrací se k ní. Nebojuje sám se svou vlastní podstatou, ale kráčí zpět ke své původní přirozenosti a domovu. Nechce už jen v nevědomí přežívat, ale začít vědomě žít.

Vždyť současnou, spíše archaickou vědu, už neobsáhnou ani její tvůrci, šiřitelé a ochránci. Čím víc se blíží k podstatě, tím méně ji svým jazykem a způsobem myšlení rozumí. Stávají se tak i velmi nebezpečnými, vidí něco jiného než skutečnost, vidí jen matné náznaky skrze hustou mlhu svých vlastních představ, iluzí a snů. A mohou do těchto nepochopených, neviděných a velmi složitých dějů zasáhnout katastrofálním způsobem pro ostatní život. Podobně jako malý kluk, který z nevědomosti, troufalosti ve svých ambicích a zvědavosti uvolní zarážku nákladního automobilu stojícího ve strmém svahu nad budovou plnou nic netušících lidí.

 

Jestliže jste tedy přišli s představami převzatými z ordinací lékařů, léčitelů, zaříkávačů, z přednášek, poslucháren, nebo ještě hůř, s poznatky z televizních seriálů, médií, reklam, potlachů rádobyodborníků na vše, z četby fantasy nebo science-fiction, tak je prosím rychle opusťte.

Rozhlédněte se pozorně po okolním světě a ověřte si konečně a bez předsudků, jak to skutečně je.

Vyhledávání

Kontakt

BARTOŠOVÁ Jitka Pacetluky 87
768 43 Kostelec u Holešova
+420 776 070 840 IČ: 46192026