OKOVY OSOBNOSTI - EGA

12.12.2010 20:24

 

Narodili jsme se jako podstata lidské bytosti – duše a duch člověka. Podstata se formuje v naši osobnost - naše ego. A tuto osobnost vytváří společnost v níž žijeme.

Kdyby ji formovala zvířecí společnost, stala by se zvířecí.

To se některým lidem také skutečně stalo. Příběhy o tom, jak dítě vychovali vlci, nejsou jen pohádky, i když jsou většinou neskutečně podané. Stalo se to mnohokrát. Vlci jsou schopni vychovat lidské dítě, zdá se, že cítí vůči lidským mláďatům soucit.

Vlci ale mohou poskytnout osobnost pouze vlku, proto se jimi vychované dítě, i když bylo člověkem a mělo lidskou podstatu, stalo vlkem a chovalo jako vlk. Takové dítě ještě nebylo zkaženo , jeho podstata ještě nebyla zdeformovaná lidskou společností. Ještě nevědělo kde je a čím je. Mohlo se stát vlkem.

Je velmi namáhavé dát takovým dětem, po deseti a více letech mezi zvířaty, lidskou osobnost. Skoro všechny děti na tuto snahu zemřely. Nedokázaly se naučit a přizpůsobit lidským způsobům, bylo příliš pozdě. Jejich osobnost byla již plně zformována vlky. Vlčí osobnost a její řád jsou příliš těsné, omezující, nezbývá v ní prostor pro něco jiného, odchod někam jinam. Spoutává život do velmi těsných a nemilosrdně vyžadovaných mezí.

Totéž ale dělá současný způsob a systém výchovy, vzdělání a pohledu na svět. Vytváří osobnosti, které se stávají vězni velmi vymezených prostor a neposkytuje možnost se jich zbavit, odejít k něčemu jinému. Je to jako když dítě zakováte do brnění a neřeknete mu, jak ho sundat, jak se ho zbavit až povyroste.

Vyroste tak zakrnělá a zdeformovaná osobnost. U ní sice potlačili a omezili její přirozenou podstatu, ale přitom ji neodstranili, to aspoň trošku lidský přístup výchovy nedokáže. Je to podobné, jako když někomu amputují ruku. Přišel sice o část fyzického těla, ale jeho vědomí tuto ruku stále má, cítí ji i nadále jako by jí měl, i když tyto pocity jsou značně omezené.

Podobně začne časem stále silněji pociťovat přítomnost své přirozené podstaty a potřebu znovuzískání prostoru, volnosti a svobody pro její další růst a rozvoj. Jenže neví, jak to pevné, omezující brnění sundat. Je to skličující. Roste v něm nespokojenost, pocit neúplnosti a křivdy. Dostavuje se vědomí, že tento jeho život není tím, čím měl původně být.

Společnost a rodina by vás neměla takto omezovat.

Člověk, který toto pochopil, žije ve své podstatě, přirozenosti a do společnosti si obléká osobnost. Je svým vlastním pánem.

Společnost vyžaduje určitou osobnost. Když vnášíme do společnosti svou podstatu, děláme tím problémy sobě i druhým. Ostatní naši podstatu nebudou chápat, naše pravda a postoje pro ně mohou být příliš nepříjemné nebo zneklidňující. Není to vůbec potřeba. Nemusíme do společnosti chodit nazí, můžete si obléct oděv – masku, převlek. Je to vhodné.

Ale doma bychom měli být schopní zase je svléci. Hrát si s dětmi, pobývat na zahradě, povídat si se ženou takoví jací jsme, přirození a sví. Žít opravdový život, ne jen stále přežívat v masce, převleku za někoho jiného.

Je nutné, abychom měli osobnost (ego), která může být snadno svlečena i oblečena. Že by neměla být z tak obvyklé oceli, ale z měkké a poddajné látky. Nikdo jí nepotřebuje mít stále oblečenou.

Diskusní téma: OKOVY OSOBNOSTI - EGA

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

BARTOŠOVÁ Jitka Pacetluky 87
768 43 Kostelec u Holešova
+420 776 070 840 IČ: 46192026