OKOVY SYSTÉMU

12.12.2010 20:21

 

Na tento svět, při početí, přicházíme jako čisté vědomí, obsahující dokonalý kód, projekt a postup (program) pro výstavbu našeho těla z látek tohoto světa v těle matky.

 

S vybavením pro délku života přes 140 let, dokonalé zdraví, úspěšné zvládnutí pobytu na tomto světě. S našimi pravými a jedinečnými směřováními, cíli a vlastnostmi. Přicházíme čistí, bezelstní, plni radosti.

Jak málo z toho všeho zbude už po pár  letech ! Proč ???

_____________________________________________________________________________________

Nedivte se, že teď nebude hned následovat počtení o praktikách početí, zdraví a uzdravování, ale, pro mnohé asi nečekaně, to zde ohavně začpí politikou. Vydržte, pravá a prvotní příčina všech našich neštěstí, potíží a nemocí pochází právě z těchto podivných končin.

_____________________________________________________________________________________

 

Příčina první a hlavní: Současný společenský systém

Tento společenský systém a jeho řád se vyvíjel po celou dobu dosavadní existence člověka s hlavním cílem – přežít ve velmi nepřátelských, fyzickou existenci neustále ohrožujících podmínkách.

 

Válečný stroj

V podstatě jde o systém pro neustálý stav ohrožení, tedy stav válečný. To s sebou nese i příslušné přístupy a výjimečná, většinou také bezohledná pravidla. Mnohdy až neomezenou moc úzké skupiny, bezohlednost, kolektivismus, uniformitu, potlačování projevů individuality a vnitřní osobní svobody, destruktivní zvyk soutěžení a nepřátelství, obětování jiných zájmům kolektivu apod.

Mnoho nouzových a neuvážených řešení s sebou vneslo do systému i zásadní omyly, lži, manipulace a mnoho druhů až neuvěřitelných zvráceností. A samozřejmě i potřebu vyšší porodnosti, za každou cenu, k získání početní převahy nebo doplňování stavů při vysokých ztrátách na poli válečném a pracovním.

Systém se v podstatě stal kultem fyzické síly, početní převahy a potenciálu ničivosti. Kultem moci a afektované nadřazenosti vůči všemu a všem.

 

Tyranosaurus

Jak jsme postupně zvládali a zlepšovali svou schopnost přežívat, nebyli jsme jako celek lidstva schopni pochopit, že tento systém je nám čím dál víc nebezpečný. A jak ubývalo naši fyzickou existenci ohrožujících nebezpečí, tak se systém, už ze své podstaty, obracel z nedostatku příležitostí více a více vůči nám samotným, jeho tvůrcům. Sami sobě jsme se stali největší hrozbou a nebezpečím.

Byli jsme sice výjimečnými jedinci důrazně varováni už mnohokrát v minulosti, ale místo změny jsme, snad ze zvyku a hlouposti, začali ještě víc a důkladněji zapevňovat a zdokonalovat právě tento neúnosný a destruktivní systém přežívání.

 

Nástup materie

Nástupem materialismu na konci 18.století, v důsledku neblahého působení a omylů církve i předchozích mocenských manšaftů, tento omyl ještě posílil a zkáza začala postupovat zběsilým tempem. Místo církví,  vědou, mocnými a politiky slibovaného ráje se na Zem sneslo peklo, jaké nemá v dějinách lidstva obdoby. Máme sice dostatek všeho, znalostí, prostředků i potravin, jaký jsme ještě nikdy v dějinách neměli, ale zároveň raketově roste počet těžkých, degenerativních, zhoubných a zcela nových onemocnění a mnoho dalších ohrožení. Tak, že nám asi do 30 let hrozí i případný zánik jako druhu. Úspěchy oficiálními medicíny a vědy, i přes halasná prohlášení, toto zvrátit nemohou. Silně zaostávají. Přitom, už dnes, jsou náklady na tuto medicínu a vědu neúnosné i pro ty nejbohatší státy světa. Tudy asi cesta nevede. A doufat opět v další slibované zázraky? Jsme opravdu tak nepoučitelní?

 

Zlo, nejistota, agrese

Roste napětí, zhoršují se vztahy nás vůči sobě samotným, ostatním i všemu okolo. Jdeme z jednoho střetu do druhého, z jedné velké krize do druhé, roste nejistota i reálné nebezpečí válečného konfliktu. Který by mohl snadno přerůst ve válku všech proti všem s použitím všech prostředků hromadného vyhlazování i ničení.

Nezvládnutím neuváženého a lehkomyslného rozmnožování v důsledku vyžilého kultu početní převahy, přerostl počet lidstva od konce 18.století (tedy s nástupem materialismu) několikanásobně možnosti regenerace rostlinných i živočišných zdrojů této planety. Spolu s rostoucími nároky tzv. životního standartu, vyvolaného kultem spotřeby, tak dochází k zrůdnému a neobnovitelnému rabování a destrukci přírodních i lidských zdrojů, životů, devastaci prostředí, půdy, lesů i vod.

Takto rychle spějeme ke globální sebevraždě. Tento proces byl odstartován už před mnoha lety. Nevratně, pokud něco zásadního neuděláme.

Co nás asi čeká, jestliže co nejrychleji nevyměníme stávající „přežívací“ a velmi nebezpečný systém, jeho řád a hodnoty, by nám mělo konečně začít být zřejmé.

 

Kdo to udělá?

Čekáte snad, že změnu přinesou a provedou mocní, politici, kněží, vrcholoví státní úředníci apod.? To byste chtěli nemožné od dítek - nástrojů k přižití tohoto systému. Je to stejně pošetilé jako chtít od kaprů, aby si vypustili vlastní, velmi příjemný rybník.
Budeme to muset udělat sami. A začít nejdřív u sebe.

 

Co dělat?

Nahradit systém určený k pouhému přežívání systémem pro plnohodnotný život. Už byl zhruba popsán i mnohokrát odzkoušen jednotlivci i skupinami. Jen je třeba se s ním seznámit, upravit pro současné podmínky, poznat, ověřit a uvádět do praxe. 

Nemůžeme doufat, že to vše stačí udělat jeden člověk nebo malá skupinka lidí. A pak si klikneme myší, pokecáme o tom v práci a za nějaký finanční obnos si to objednáme na dobírku k užívání.

Diskusní téma: OKOVY SYSTÉMU

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Vyhledávání

Kontakt

BARTOŠOVÁ Jitka Pacetluky 87
768 43 Kostelec u Holešova
+420 776 070 840 IČ: 46192026