Sluneční alergie - kopřivka

31.03.2013 18:12

Sluneční kopřivka

Sluneční alergií se nazývá reakce kůže na sluneční svit v podobě vyrážky, kopřivky. Obvykle ve výstřihu, na rukách, krku a obličeji.

Příčiny těchto změn jsou obdobné jako jsou příčiny jiných alergických zánětů na sliznicích. Při ozáření pokožky sluncem dochází u některých lidí k nadměrné produkci histaminu v kůži stejně jako u jiných alergických reakcí. Pokožka při kontaktu s cizorodou látkou (v tomto případě UV záření) musí být očištěna a mozek vyšle pokyny k příslušné imunitní reakci, která má vést k odstranění této látky ze sliznice. Do alergické reakce je vždy zapojen mozek. Příslušná část mozku ale nevydává své pokyny adekvátně k závažnosti situace. Do kožní alergie se více zapojuje nervový systém, než je tomu obvyklé např.u potravinových alergií. V kůži se nachází velké množství nervových zakončení, která reagují na teplotu, dotyk, chlad atd. Tyto nervové struktury řídí činnost kožních žláz, cévek a v případě alergie není souhra mezi těmito strukturami v kůži a mozkem ideální. Na porušení činnosti jakékoliv tkáně se podílejí toxiny. Mikrobiální ložiska, anorganické i organické toxiny a metabolické toxiny z potravy. Z toho vyplývá, že je potřeba vyčistit samotnou tkáň -kůži, nervový systém v kůži a mozek. Těchto toxinů a ložisek se budeme zbavovat přípravky LiverDren a Cranium - k detoxikaci nervového systému a jater, k tomu přípravek NeuroDren k detoxikaci periferního nervového systému - tedy nervových zakončení v kůži, která na cizorodou látku reagují přemrštěně díky signálům z mozku, a Vegeton k očištění automního nervového systému. CutiDren zbaví kůži ložisek, protože alergie vzniká ve tkáni, ve které se nachází ložisko infekce, a je potřeba ho "rozpustit". Jako pomocný preparát, pokud jde o sluneční alergii, používáme Analerg.

Někdy je potřeba pokračovat ještě dalšími preparáty, protože zdrojem potíží mohou být toxické látky uvolňované z infekčního ložiska ve vzdálenějším orgánu. Nejčastěji jsou zdrojem takovýchto toxinů střeva, lymfatický systém, ale i jiné orgány. V tomto případě je lépe toto ložisko vyhledat za pomoci detoxikačního poradce, který má možnost proměřit stav našich orgánů na přístroji Salvia. Ve většině případů ale stačí tyto jmenované přípravky.

Pro sluneční alergii neexistuje jiné medicínské řešení než detoxikace. Detoxikací se ale dá dosáhnout stoprocentního úspěchu a dotyčnému jedinci ulevit od jeho potíží a umožnit mu užívat slunce v plné míře.

 

C.I.C. JOALIS:

          Analerg - alergie

          Cranium - regenerace nervového systému

          CutiDren - kůže a podkoží

          LiverDren - péče o játra a žlučník

          MindDren - péče o mysl a mentální funkce

          Vegeton - vegetativní nervový systém

Vyhledávání

Kontakt

BARTOŠOVÁ Jitka Pacetluky 87
768 43 Kostelec u Holešova
+420 776 070 840 IČ: 46192026