Štítná žláza

01.04.2013 08:44

Problémy se štítnou žlázou patří mezi nejčastější potíže. Důvodem je pravděpodobně zhoršující se životní prostředí, protože štítná žláza je na toxiny ze zevního prostředí velmi citlivá. Velmi často stojí za problémy se štítnou žlázou také problematika lymfatického systému, který nefunguje optimálně, nebo nejrůznější emocionální poruchy a potíže.

Rozhodujícím preparátem z hlediska detoxikace je přípravek ThyreoDren, který odstraňuje mikrobiální ložiska ze štítné žlázy a obsahuje emocionální složku. Mikrobiální ložisko bývá hlavním zdrojem toxinů ve štítné žláze. Okolí štítné žlázy je však i hojně zásobeno dalšími orgány v okolí hrdla. Především je to lymfatický systém. Toxiny z ložisek uložené v lymfatických uzlinách mohou být pro štítnou žlázu rovněž velmi důležité. Nezanedbatelný je i vliv autonomního nervového systému. Důležité proto budou i preparáty Vegeton a Lymfatex.

Prakticky při všech poruchách štítné žlázy se setkáváme i s přímou toxickou zátěží, především těžkými kovy a radioaktivitou. Nelze tedy opomenout ani preparáty Antimetal a Ionyx. Při vážnějších poruchách funkce štítné žlázy (autoimunitní onemocnění) je potřeba detoxikovat ještě další struktury jako je centrální nervový systém, hypofýzu, hypotalamus, vytestovat případnou špatnou vstřebatelnost jódu a to už je práce pro detoxikačního poradce a měření na pracovišti, nebo alespoň konzultace po e-mailu a telefonu.

 

C.I.C. JOALIS:

             Cranium - regenerace nervového systému

Detoxikační balíček Štítná žláza

Hypotal - hypotalamus

MindDren- péče o mysl a mentální funkce

MindHelp - péče o mentální funkce

ThyreoDren - štítná žláza

VelienDren - slezina a žaludek

VelienHelp - péče o slezinu a žaludek

Vegeton - vegetativní nervový systém

Vyhledávání

Kontakt

BARTOŠOVÁ Jitka Pacetluky 87
768 43 Kostelec u Holešova
+420 776 070 840 IČ: 46192026