Způsob stimulace, měření EA

25.05.2010 14:35

Stimulace


Stimulace se provádí na povrchu kůže v příslušných dermatomických zónách a akupunkturních (biologicky aktivních) bodech. Nejvíce je, zvlášť laickou veřejností, rozšířená aplikace v oblasti základního systému projekce podle metody „su-joc“ na dlaních a chodidlech. Této metodě nahrává skutečnost, že stimulace např. na zónách zad, je při samoléčbě dost obtížná, ne-li nemožná.


Stimulace se provádí ve třech základních úrovních intenzity, stanovovaných individuálně v rozsahu od 0 do 100. Minimální na úrovni příjemného (šimrání) a komfortní na úrovni příjemného píchání až pálení. Určuje se  podle věku klienta a typu potíží. Maximální, na úrovni bolestivého píchání, se používá pouze při bolestech a poskytování první pomoci.


Stimulace se provádí ve frekvencích od 1,0 do 200 Hz pomocí zabudované zónové elektrody, v akupunkturních bodech speciální bodovou stimulační elektrodou, zónovými pásovými, přídavnými nebo speciálními opto elektrodami.


Stručný seznam a popis frekvencí:
1,0 až 9,9 Hz – specifické frekvence pro příslušná onemocnění, syndromy a symptomy (viz tabulka v návodech)
10, 20 Hz – léčebný a stabilizující účinek. Dlouhodobý efekt, stabilizace doby účinku po vyšších frekvencích
60, 77, 140 Hz – analgetický a léčebný účinek
200 Hz – silný analgetický účinek, silné bolesti, úrazy
7710 – Výrazně relaxační, tlumící účinek
77AM -  Výrazně aktivační, povzbuzující účinek
 Měření EA


Komfortnější typy přístrojů DiaDENS navíc umožňují i vegetativní, aurikulární a dermatomickou diagnostiku v režimech Voll, BioVoll, BioREPER, Test a Screening. Při těchto měřeních nedochází k morfologickým změnám měřeného místa.


Metoda Voll je určena k elektroakupunkturnímu vyšetření stavu energetických drah, akupunkturních bodů , stavu vnitřních orgánů a systémů lidského organismu. Je určena také  k testování léčiv, medikamentů, homeopatických přípravků a biologicky aktivních doplňků stravy k stanovení jejich vhodnosti nebo škodlivosti.


Metoda BioVoll je modifikace metody Voll, která zohledňuje momentální individuální stav klienta. Umožňuje tedy přesnější měření v biologicky aktivních bodech. Využití najde zvláště v mimořádných situacích.


Metoda BIOREPER je určena pro funkční aurikulární (prováděné na povrchu ucha) elektroakupunkturní diagnostiku. Je prováděna při individuálním přizpůsobení měřené osobě. Zaručuje vysokou spolehlivost, je však obtížnější vzhledem k hustotě biologicky aktivních bodů.


Metody Voll, BioVoll, BioREPER diagnostiky jsou doplněny programem pro připojení PC, který umožňuje vedení kartotéky se záznamy výsledků měření a jejich tisk. Dále grafickou nápovědu umístění biologicky aktivních bodů na dlaních, chodidlech a uších, analogový ukazatel hodnot měrných (Vollových) jednotek, grafický ukazatel stabilizace hodnoty proudu bodem a další užitečné pomůcky a tabulky.


Režim TEST slouží k zjišťování funkčního stavu orgánů a systémů organismu pomocí vyhledávání spoušťových dermatomických latentních zón.


Režim SCREENING slouží k rychlému zjišťování funkčního stavu orgánů a systémů organismu pomocí vyhledávání spoušťových dermatomických latentních zón.
 

Vyhledávání

Kontakt

BARTOŠOVÁ Jitka Pacetluky 87
768 43 Kostelec u Holešova
+420 776 070 840 IČ: 46192026