Naše rady a doporučení

18.10.2010 09:12

Obsah:

ANAMNÉZA-DOTAZNÍK

KNIHA

PRODUKTY

DOPIS

 

DŮLEŽITÉ!

Stanovení anamnézy pomocí dotazníku a naše pomoc při výběru sestavy dárku je sice účinnou pomocí, ale tou nejjednodušší, aby nedošlo ke zbytečným omylům a rozčarování nad neúspěchem při vlastním výběru.

Nelze očekávat, že se pouze několika produkty v dárku odstraní těžká, dlouhodobá a chronická onemocnění a potíže. Občas se to sice stává, ale nelze se na to spoléhat. 

 

ANAMNÉZA – DOTAZNÍK

I když je dotazník poměrně rozsáhlý (23 stran A4), je jen zlomkem obvyklého rozsahu několika typů tradičních diagnostických metod, měření a testování. Nemůže nahradit osobní konzultaci, složitá a náročná stanovení příčin a postupů, odborné vyšetření a péči.

Dotazník ke stanovení anamnézy je léty ověřeným prostředkem, jeho první část i dost známým, i když námi upraveným převzatým textem, který jsme ve svých začátcích s úspěchem používali a stále ještě používáme pro vyplnění klienty před první konzultací. Neobsahuje žádné obecně neznámé, odborné výrazy, neklade žádné vyšší a speciální požadavky na znalosti daného oboru.

 

Netrefit ani stodolu zevnitř

V tomto typu medicíny je trefování do černého přece jen poněkud obtížnější. Než obvyklé školní, spíše rutinní pojmenovávání potíže či nemoci a jí odpovídajícímu „tabulkovému“ přiřazení nějakého postupu, léčivky či preparátu. Proč?

 • Používané názvosloví, principy určování potíží a nemocí, postupy i prostředky k jejich odstraňování jsou dost odlišné od těch, s kterými se běžně setkáváte.

 • Přístupy vycházejí z tradičních, tisícletími ověřených východních medicín, ale i z nejnovějších poznatků vědy. Pohled na příčiny a jejich souvislosti je celostní, neodděluje, neškatulkuje fyzické, psychické, mentální a zevní příčiny, je veden z jiného a širšího úhlu pohledu na podstatu člověka a jeho funkcí.

 • Vše uvnitř i vně našeho organismu vzájemně souvisí a ovlivňuje se navzájem.

 • Používané metody i prostředky nejsou vedeny pouze snahou potlačit co nejrychleji, někdy i za každou cenu, obtěžující příznaky pod práh bolestivosti nebo vnímání a tak vyvolávat iluzi, že je už vše v pořádku.

 • Jsou především snahou odhalit hlubší, pravé příčiny, které jsou zcela jinde a jiné, než kterými se nemoc obvykle projevuje. Odhalovat je, se podobá detektivce, kde podezřelých je mnoho, je mezi nimi mnoho vzájemných, skrytých vazeb, jeden to svádí na druhého, chytřejší se schovávají za ty hloupější, maskují se a ukrývají, jak mohou.

 • Prezentovat svou úspěšnost razantním, rychlým a populistickým řešením pokládáme za nedodělek. Podobný vyjetí k zásahu proti zločinecké bandě, s humbukem, vytím sirén, mohutnou výstrojí a následnou prezentací úspěchu v médiích je možná i kýženou úlevou a povyražením pro ostatní. Zpravidla odstraní jen obtěžující, viditelné, tedy nejnižší řady dotyčné bandy. Její vedení, hlava organizace zůstane netknuta. Ta za čas, někdy i za několik let, poučena z předchozí protiakce, změní taktiku, prostředky a doplněna o nové, spodní řady pro špinavou práci, začne řádit znovu a více. Odhalit pravou příčinu, hlavu toho řádění je nepoměrně namáhavější, nimravější, důkladnější a zdlouhavější práce než odstranit pár pobertů z ulice. Není tolik vidět, nepřináší tolik zábavy a povyražení davům, ani rychlou slávu.

 • Vnímanou, propuklou nemoc, totiž předchází dlouhé období tzv. „přednemoci“, kdy se škodliviny (nevhodné látky, mikroorganismy, psychická i mentální poškození atd.) ukládají, rozmnožují v organismu, poškozují tkáně, obranné a životní funkce, snižují schopnost regenerace, vitalitu. Tělo je neumí nebo už není schopno samo eliminovat, vyloučit a odstranit. Příznaky tohoto hromadění v oblasti přednemoci hlásí tělo na svém povrchu mnoha jemnými a přesnými způsoby, které ale většina lidí už neumí vnímat, zapomněli to, je i poměrně náročné toto umění zvládnout. Vnímané příznaky nemoci jsou spíše havarijním, poplachovým hlášením, kdy hrozí nebezpečí jeho ohrožení, které tělo samo nedokáže řešit a potřebuje nutnou pomoc zvenčí. Oblast „přednemoci“ je značně rozsáhlá, střádali jsme v ní škodliviny po celý svůj dosavadní život. Platí, že čím starší člověk, tím víc jich má nastřádáno.

 • Obvyklými postupy se jen neustále pohybujeme mezi stavem přednemoci=vyléčení a stavem propuklé nemoci. 

 • Naše postupy a metody se snaží nahromaděné škodliviny i z oblasti přednemoci odstranit a stav organismu co nejvíc posunout do skutečného stavu zdraví, uzdravit ho. Stavu, kdy je tělo schopno vše řešit samo a přirozenou cestou. 

 • Námi používané prostředky jsou přitom velmi šetrné, přírodní, bez nežádoucích vedlejších účinků.

 

 **********************************************************************************************

KNIHA

Knihu (CD) považujeme za velmi vhodnou a důležitou součást dárku. Z našeho pohledu na zdraví je fyzická potíž, neduh a nemoc jen otiskem, následkem předchozí psychické nemoci a ta je opět jen následkem předchozího duchovního (mentálního) poškození. Rodíme se víceméně dokonale zdraví, spokojení, šťastní, připraveni úspěšně zvládnout pobyt na tomto světě. Rodíme se s „programem“ pro trvání života delším než 140 let. Po pár letech či desetiletích z tohoto vrozeného nadání moc nezbude. Proč?

 • Nemoci, obrazně řečeno, musí být nejdříve otevřeny dveře dovnitř nás našim nevhodným chováním, jednáním, zvyky, návyky, převzatými pravidly, poznatky a podmínkami. Po svém vstupu si nemoc připravuje, námi nepovšimnuta a nerušena, živnou půdu pro její další růst a rozšiřování. Oslabí postupně organismus a tak otevírá cestu i mnoha dalším. Teprve po čase, mnohdy i mnoha letech, když jí náš organismus už dlouhodobě sám nezvládá, nemoc propukne v plné síle a teprve nyní začneme vnímat její nepříjemné příznaky a důsledky. Kdy porucha už překročí náš práh vnímání.

 • Tělo a organismus musí být nejdřív oslabeny, aby nemoc mohla vstoupit.

 • K uzdravování je potřebné opět uzavřít tyto vstupní cesty a odstranit ze své mysli našemu organismu nevhodné a škodlivé způsoby jednání. To nelze provést nějakými vnějšími zásahy (i když tomu můžeme našimi prostředky účinně pomoci). Lze to úspěšně vykonat pouze vnitřně, každý sám v sobě.

 • Je to dost obtížné, bez pomoci skoro nemožné, protože je to návrat k naší původní přirozenosti. Ta nám byla vzata už v ranném dětství, skoro beze zbytku potlačena současným způsobem výchovy a nahrazena něčím cizím, zvenčí. Velmi často tohle podstrčené „kukaččí“ mládě považujeme i za sebe sama. Není divu, po létech pravidelného, každodenního tréninku a ochočování v směřování k tomuto cizímu, falešnému já. Byl nám tak vzat pravý, jen náš životní kompas i mapa s cestami a cíli. Byly v naší mysli nahrazeny něčím cizím, co nám i velmi škodí. Byla nám vzata naše vnitřní svoboda, opravdový pocit štěstí, radosti a lásky, naše pravé cesty k našim pravým cílům.

 • Cítíme se často nešťastní, neúplní, jako starší dostáváme i pocit, že nežijeme vlastní život. Nežijeme ho!

 

 

Naše doporučení

Don Miguel Ruis: Čtyři dohody – Kniha moudrosti starých Toltéků

Je-li obdarovávaný začátečník v této oblasti, nebo se ještě s touto knihou nesetkal, pak ji vřele doporučujeme jako součást dárku. Jako motto knihy je uváděno: „Praktický průvodce osobní svobodou“.  

Sami ji nabízíme a doporučujeme naším klientům při vstupní konzultaci, aby hlouběji pochopili, oč při tomto způsobu uzdravování jde, našli společnou řeč a hlavně, aby začali chápat sami sebe a svůj život. Mohli ho konečně začít žít, nejen přežívat jakoby z povzdálí.

Je prvním „otevíračem“ očí z dlouholetého spánku v zakletí neuvěřitelného společenského omylu, iluze, ve které žijeme a která nás ničí po fyzické i duševní stránce. Je velmi mile překvapivá pro každého, protože při její četbě čtenář odhaluje své vlastní, dávno zapomenuté přirozené pravdy, postoje a archetypy. Vyjadřuje naprosto srozumitelně, jasně a čistě starodávnou, ale stále pravdivou a překvapivou moudrost o skutečnosti života. Nabízí silný kód chování, který dokáže rychle proměnit náš život ve zcela nový prožitek svobody, radosti, lásky a možnosti žít zcela jinak v prostředí současné lidské společnosti. Nabízí způsob hledání a nacházení sebe sama, své přirozenosti, svého pravého směřování a cílů.

Je výjimečným dílem, které na pouhých 135 stránkách formátu A5 zavede i začátečníka k prvním, rozhodujícím krokům v rozsáhlých prostorách skutečného života a bytí.

Nabízíme ji jako knihu i jako nahrávku na CD v podání známého herce, mága a léčitele Jaroslava Duška. Kniha, CD i tato představení se v naší zemi staly bestsellerem, kniha je jednou z nejžádanějších po celém světě. Velmi nám i naším klientům pomohla v práci a začátcích uzdravování. Dokonce se, pouze za její pomoci, někteří klienti zbavili dlouhodobých autodestrukčních tendencí i jiných psychických potíží. Nezklame snad nikoho.


Osho: O lásce

Kniha jednoho z nejznámějších a největších osvícenců naší doby. Je nápravou současného nesmyslného a pokřiveného pojetí lásky. Kniha o tom, co to vlastně láska je a jak málo umějí lidé skutečně milovat. Je zde podán jasný a čistý, přirozený pohled na lásku, výchovu, sexualitu, milostné vztahy, manželství, nesmyslnost hledání dokonalého partnera, zamilovanost, pocit osamělosti a další podobné pojmy. Je doslova úvodní biblí přirozenosti a nápravy nesmyslů výkladů základních pojmů současnou společností.

Doporučujeme ji hned jako druhou knihu svým klientům. Je druhým „otevíračem“ očí k dalšímu a potřebnému procitání z vžitých přeludů a představ.

Obálka knihy je zcela oprávněně provedena v barvách, jimiž se označují výbušniny. Doslova rozmetává zastírající iluzorní obrazy a pokřivené výklady pojmů, odhaluje za nimi společností skrývanou skutečnost, která je největším zdrojem lidského neštěstí, trápení, potíží, nemocí a hrůz. Nabízí také pravý, původní význam pojmů a rady, jak se k nim v mysli i životě vrátit a žít je tak ke svému prospěchu a zdraví.

 

 

TRPÍM, TRPÍŠ, TRPÍME

Záhadou současné lidské psychiky je, že všichni chceme být šťastní, spokojení a přitom tak rádi a málem pořád trpíme. Lidé v okolí si nás pak víc všímají, leccos nám odpouštějí, chovají se soustrastněji a ohleduplněji, i něco hezkého a přívětivého dokonce řeknou. Tak proč aspoň naoko netrpět? Vždyť to je výhodné. Trpění se stalo jakousi společenskou formalitou, zvykem, zcela běžným a hojně provozovaným zlozvykem, prostě „in“. Trpíme, jak můžeme.

Zkuste někde venku, při náhodném setkání, na obligátní otázku „Jak se máte?“ odpovědět ve smyslu, že lépe jak to snad už ani nejde a že byste si dali aspoň rýmu, abyste nezapomněli, co to nemoc vůbec je. Udivený, nechápavý, většinou i zlostný pohled Vám bude odpovědí. Nejenže jste nedodrželi obecnou konvenci slušného chování, ale vy se snad opravdu dobře máte a jste zdravý! Nepřípustné, nedovolené, nehorázné, protispolečenské! Někdo kdysi řekl, že my, Češi a Moravané, se mezi sebou budeme tak dlouho hlídat, aby se nikdo neměl lépe a neměl víc než ostatní, až nebudeme mít nikdo nic. A nás potěší, když někdo jiný dopadne špatně, zvlášť když se měl lépe nebo dokonce měl víc než my!

Jenže lidská mysl je pěkná potvora a navíc řídí naše veškeré konání i funkce těla. Neuvědomujeme si, že její obsah je nám běžně, v lepším případě z 95% ukryt v nevědomí a podvědomí. Logicky vzato, z 95% si naše mysl dělá, co si zamane, aniž nám to vůbec dá na srozuměnou. Nasbírá někde zvenčí sto procent svého obsahu a my víme a můžeme vědomě rozhodovat nanejvýš o pěti. I o kvalitě toho mála lze docela úspěšně zapochybovat. Proč jinak v životě pořád o něco zakopáváme, padáme a zas se klopotně zdvíháme, znovu a znovu. Aniž pořádně víme kudy, kam a k čemu se to vlastně trmácíme. Místo pořádných cílů máme jen ty vytoužené, nutné ale krátkodobé. Spíš příležitosti než cíle.

Ale když chceme trpět, namluvíme si, že opravdu trpíme, lépe se to pak i předvádí, nevhodně nezapomeneme, pak zanedlouho také opravdu trpět začneme.

Stejně jako když nám někdo docela vážně řekne, třeba ze zlomyslnosti, že máme rakovinu, my tomu uvěříme a začneme tím vědomím trpět, taky rakovinou zanedlouho skutečně onemocníme. Dokonce stačí, když nějaký blb bude rakovinou věrohodně strašit v médiích a my uvěříme, že je tady, číhá na nás.

 

Nejlépe by bylo přestat trpět, začít ignorovat tento společenský zvyk a nesmysl, stát se proti němu imunní. A proti všem takovým podobným nesmyslům, už ve své podstatě nám škodlivým, jichž je zavedený společenský řád a jeho morálka plná až po okraj, jako kbelík pomejí.

 

Právě námi doporučované knihy, i ty další v nabídce akce, jsou oním prostředkem, který obdarovávanému velmi pomůže k tomuto rozhodnutí a následující práci na změnách sebe i svého života.

 

  **********************************************************************************************

PRODUKTY ALTERNATIVNÍ MEDICÍNY

V ČEM SE DĚLÁ NEJVÍC CHYB?

Nejvíce chyb a následnému zklamání při samostatné aplikaci se lidé dopouštějí z neznalosti těchto přístupů a metod, používáním obvyklých postupů při určování potíží a nemocí a následovném výběru prostředků.

Také v očekávání obvyklých účinků silně agresivních a invazivních prostředků a způsobů léčby dosud používaných.

 

Nemůžete od těchto preparátů a doplňků očekávat, po jedné nebo pár hodinách, sražení vysoké horečky, odstranění projevů ekzému apod. (i když Vám umíme poradit i s jejich povrchovým, „kosmetickým“, tedy dočasným řešením bez nežádoucích účinků). Většinou takovým způsobem jen zabráníte svému organismu řešit celý problém, jenom schováte a zamaskujete projevy, kterými se tělo pravých příčin a škodlivin zbavuje a vrátíte je zpět, dovnitř. Máte sice pocit, že jste něco vyřešili, ale ve skutečnosti máte jen pouhou iluzi.

Ta hromada škodlivin uvnitř zůstane a tělo pak zoufale hledá jinou nouzovou cestu jak je dostat ven. A za nějakou dobu ji buď najde jiným příznakem nemoci, nebo uvnitř zůstanou. A k té hromadě škodlivin navíc leccos přibude, co tam původně vůbec nemělo být. Začíná stoupající spirála dalších, většinou těžších nebo chronických potíží a onemocnění.

 

Stále platí přísloví:

RYCHLE NEBO DŮKLADNĚ! DOHROMADY TO NEJDE!

 

Naše tělo má za sebou milióny let důkladného a dokonalého vývoje. Má svou pevně danou rychlost přirozených postupů. A jen kvůli naší momentální potřebě, snu nebo touze, všelijakému spěchání ji měnit nebude. Ono to naše „Zvítězit nad přírodou“ v podstatě znamená porážet sami sebe. Jsme její nedílnou součástí, ať si myslíme a tvrdíme, co chceme.

 • Námi používané prostředky jsou vůči organismu velmi šetrné, přírodní, bez nežádoucích vedlejších účinků. Jsou nenávykové, už z principů jejich působení se jimi nelze předávkovat.

 • Jsou vhodné pro děti od 3 let.

 • Jsou ověřené dlouholetou praxí, stovkami našich a tisíci klientů po celém světě.

 • Produkty odebíráme u výrobců s dlouhou tradicí, ověřených, spolehlivých a kvalitních, my sami je u nás testujeme a sami používáme. Nenajdete u nás padělky a výrobky z lokalit s tradičně špatnou pověstí

   

  **********************************************************************************************

DOPIS OD NAŠÍ PORADNY

 

Přiložený dopis v nezalepené obálce obsahuje:

 • Přání k Vánocům s logem poradny a vánočním obrázkem

 • Jemné a milé vysvětlení poslání a vhodnosti tohoto dárku s uvedením pozitivních motivací dárce při jeho darování

 • Popis, postupy a návod k použití balíčku a produktů

 • Kontakt na naši poradnu a adresu našich www stránek

Vyhledávání

Kontakt

BARTOŠOVÁ Jitka Pacetluky 87
768 43 Kostelec u Holešova
+420 776 070 840 IČ: 46192026