Změny ve složení některých preparátů

 
Joalis Diamino, který byl doposud využívám k detoxikaci od zbytků tvořících se aminokyselin v organismu, byl MUDr.Josefem Jonášem inovován a zahrnuje detoxikaci od emocionálních stresů. Z toho důvodu byl současně přesunut do kategorie preparátů emocionálních. Tvoří tak spolu s preparátem Joalis Nodegen základ pro úspěšný start detoxikace.
 
To, co nám brání odstranit zátěže zcela a upravit funkce organismu, jsou většinou různé emoce. Proto se také seznam nahraných emocí v preparátech Emoce Streson, Nodegen a nebo spektrum speciálních jako je Anxinex - úzkost, Egreson - agrese, Embase - strach neustále rozšiřuje.

 

 

 

Stručný popis poradny NOLI:

 

POMŮCKA K VÝBĚRU

Poradna je určená k pomoci těm, kteří nechtějí, nebo z jakéhokoliv důvodu nemohou využít naší nabídky konzultačního poradenství a měření. Nebo jsou natolik obeznámeni s námi používanými metodami a postupy, že mohou sami s pomocí této části spolehlivě určit potřebné přípravky a postupy. 

 

Vyhledávání

Kontakt

BARTOŠOVÁ Jitka Pacetluky 87
768 43 Kostelec u Holešova
+420 776 070 840 IČ: 46192026